سامانه الکترونیکی سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه ارومیه
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   بسم الله الرحمن الرحيم - جهت جلوگيري از هدررفت غذا که بخش قابل توجهي از بودجه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صرف يارانه تغذيه مي گردد از نيمسال اول سال تحصيلي 93 به ازاء هر پرس غذاي رزرو شده که خورده نشده است مبلغ 2000 تومان جريمه کسر خواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات لازم و اطلاعيه هاي اداره اتوماسيون تغذيه به سايت دانشگاه اروميه، قسمت معاونت ها>معاونت داشجويي>اداره اتوماسيون تغذيه مراجعه فرمائيد.